Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

outoftears
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viapikkumyy pikkumyy
outoftears
2295 6588 500
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viapl pl

November 09 2017

November 05 2017

outoftears
  Nie wiem czy to w ogóle możliwe, aby uchwycić moment,
w którym rozpoczyna się miłość. Nie jakieś tam zakochanie,
ale miłość. Zakochanie jest mimo wszystko tylko rozjątrzeniem siebie, trudną do opanowania, natarczywie natrętną obsesją zajmującą cały czas i  całą przestrzeń. Zagnieżdża się wprawdzie w mózgu, ale tak naprawdę wypełnia głównie ciało. Miłość, jeśli w ogóle, pojawia się później. Absorbuje inaczej. Nie jest tylko namiętnością obecnej chwili.
Patrzy w przyszłość.
— Janusz Leon Wiśniewski -Łóżko
Reposted fromIriss Iriss viadefinicjamilosci definicjamilosci
outoftears
outoftears
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
outoftears
outoftears
2122 970f 500
ŻULCZYK MISTRZ
Reposted fromastair astair viapikkumyy pikkumyy
outoftears
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viaeazyi eazyi
outoftears
3405 77f4
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
outoftears

October 06 2017

outoftears
Reposted frommeem meem viabeinthe beinthe
outoftears
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viabeinthe beinthe
4826 c089
Reposted fromjecer jecer viadrugs drugs
outoftears
7662 235b 500

freddie-photography:

Fabulous to be in Paris and lucky to be shown around the Musee d’Orsay by their marvellous curator. Of course it also involved a beautiful shoot.

Photography by Frederick Ardley

Follow on Instagram @frederickardley

Reposted fromtosiaa tosiaa
outoftears
outoftears
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viabeinthe beinthe

October 03 2017

9583 39a0 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl