Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

outoftears
7709 92be 500
outoftears
outoftears
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
4401 3464
Reposted fromtosiaa tosiaa
4382 927d 500

whatinspiresdancaji:

When in Bern #bern #travel #chasingfog by anddicted http://ift.tt/1NT28Dv

Reposted fromtosiaa tosiaa

May 25 2017

outoftears
Nie ma we mnie nic oryginalnego.
Jestem zbiorowym dziełem wszystkich, których w życiu poznałam.
— Niewidzialne potwory (1999)
Reposted fromchuckpalahniuk chuckpalahniuk
outoftearshow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viabeinthe beinthe
outoftears
4943 72f5
Reposted fromhermina hermina viabeinthe beinthe
outoftears
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viamefir mefir
outoftears
Reposted fromredsth redsth viamefir mefir
outoftears
outoftears
outoftears
outoftears
Albo gdy ktoś mnie pyta "co się dzieje?, co się dzieje?" A ja też nie wiem co się dzieje ze mną, i nie do końca już to rozumiem i za tym nie nadążam. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapikkumyy pikkumyy
outoftears
Wykończę się nerwowo przez to wszystko
outoftears
8267 0a30
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viadefinicjamilosci definicjamilosci
1769 0165
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl